ALPTECH wita na swoich stronach!

Kopalnia Borynia elewacja budynku warzsztatowego.

Zadanie polegało na obudowie zewnętrzej ściany szczytowej blachą elewacyjną. Wkonaliśmy to zadanie pod klucz .