ALPTECH wita na swoich stronach!

Katowice Gliwicka 11
Wykonano:
- Wymianę zdegradowanych stropów o konstrukcji drewnianej na stropy gęsto żebrowe typu RECTOR na wszystkich kondygnacjach