ALPTECH wita na swoich stronach!

Imielin ul. Miła - w budowie
Wykonano:
- ściany konstrukcyjne
- strop zespolony typu Filigran nad partem
- obecnie montujemy strop na piętrem