ALPTECH wita na swoich stronach!

TBS I etap Krasińskiego
Zadanie polegało na budowie obiektu mieszkalnego TBS Katowice.
W ramach zadania wykonaliśmy montaż ścianek działowych ORTCH wraz z robotami wykańczającymi mieszkań całego obiektu.
Wykonaliśmy te roboty jako podwykonawca firmy MITEX.