ALPTECH wita na swoich stronach!

Zabytkowa kamienica Mariacka 33.
Zadanie polegało na kapitalnym remoncie wraz z przebudową kamienicy. Wkonaliśmy to zadanie jako generalny wykonawca pod klucz wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.