ALPTECH wita na swoich stronach!

Milowice osiedle domków jednorodznnych
Zadanie polegało na budowie osiedla mieszkalnego dla firmy FENIX.
W ramach zadania wykonaliśmy roboty wykończeniowe całego osiedla włącznie z elewacjami.