ALPTECH wita na swoich stronach!

Wisła Pensjonat Przedwiośnie

Zadanie polegało na przebudowie i remoncie łazienek ,wykonanie nowych posadzek, wykonanie instalacji deszczowej, zadaszenia podjazdu przed wejściem głównym, oraz wykonanie kaskady murów oporowych podtrzymujących podjazd i skarpy. .