ALPTECH wita na swoich stronach!

Katowice-Piotrowice Przychodnia.
Zadanie polegało na przebudowie 6-ciu starych zbiorników retencyjnych na przychodnie zdrowia. Wkonaliśmy to zadanie jako generalny wykonawca pod klucz wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.