ALPTECH wita na swoich stronach!

Katowice Slowackiego 24 - w budowie
Wykonano:
- Denną płytę odciążającą
- Strop gęsto żebrowy typu RECTOR nad piwnicą