ALPTECH wita na swoich stronach!

Budownictwo Indywidualne
Wykonaliśmy wiele zadań dla indywidualnych inwestorów. Polem naszej działalności było budownictwo mieszkaniowe jak również budownictwo ogólne .

Nasze realizacje :

- Imielin budynek mieszkalny ul Miła.
- Katowice-Zarzecze budynek mieszkalny ul. Karasiowa.
- Mikołów przebudowa basenu
- Wiśla