ALPTECH wita na swoich stronach!

Dla Przemysłu
Wykonaliśmy wiele zadań dla indywidualnych i instytucjonalnych inwestorów. Polem naszej działalności było budownictwo mieszkaniowe jak również budownictwo ogólne .  Zadania realizowliśmy na początku jako podwykonawcy i partnerzy firm budowlanych.  Obecnie specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie obiektów budowlanych.

Nasze realizacje jako podwykonawca i partner:

- Kopalnia Borynia elewacja z blach budynku warzsztatowego .
- ENERGOINSTAL S.A.
- Budynek szatni-łaźni przy kopalni Zofiówka.

Nasze realizacje jako generalny wykonawca:

-Komory Koksownia Przyjaźń
-Komory przepompowni