ALPTECH wita na swoich stronach!

Oferta
Budujemy dobrze i szybko !

To jest nasze motto w ALPTECH. Jako generalny wykonawca usług budowlanych oferujemy znaczące wsparcie dla mieszkańców regionu (Śląska). Rozumiemy, jak ważną rolę odgrywa godne wsparcie inwestora w procesie budowlanym przy budowie nowych jak również remoncie czy rekonstrukcji istniejących obiektów.

ALPTECH nie ogranicza się tylko do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego - dostrzegamy również znaczenie doradztwa związanego z naszą działalnością, uczestniczymy aktywnie w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych oraz w kontaktach z instytucjami biorącymi udział w tym procesie.
Zróżnicowane usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Specjalizujemy się w budownictwie pod "klucz" prowadząc inwestora od rozpoczęcia budowy jej realizacji do wymaganych prawem wszelkich odbiorów.
Posiadamy własne brygady wykonawcze oraz Firmy współpracujące.
Nasze wykonawstwo obejmuje pełen zakres procesu budowlanego.
- roboty budowlane
- rekonstrukcja i remonty budynków
- roboty wykończeniowe
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- dostawy potrzebnych materiałów
oraz
- wiercenie diamentowe, cięcie liną.
- wynajem żurawia wierzowego.
- konserwację obiektów budowlanych
- przeglądy okresowe

Nasza elastyczność polega na dostosowaniu wykonawstwa do potrzeb inwestora oraz realizowanego zadania. Na podstawie projektu wyceniamy zadania do realizacji zależne od założonego standardu. Nasze wyceny oparte są o ceny rynkowe podlegają negocjacjom.
Realizacje

Pooglądaj.