ALPTECH wita na swoich stronach!

Bulwary Rawy
Zadanie polegało na budowie obiektu mieszkalnego.
W ramach zadania wykonaliśmy montaż ścianek działowych ORTCH wraz z robotami wykańczającymi mieszkań 2-uch klatek schodowych.
Wykonaliśmy te roboty jako podwykonawca firmy PB Katowice.