ALPTECH wita na swoich stronach!

Nemo Wodny Świat Dąbrowa Górnicza
Zadanie polegało na budowie obiektu rekreacyjnego dla miasta Dąbrowa Górnicza.
W ramach zadania wykonaliśmy roboty wykańczające.
Wykonaliśmy te roboty jako podwykonawca firmy MITEX.